Afrika Museum

Expoplu en het Afrika Museum presenteren samen een levendig en interdisciplinair programma, met als thema: Transformation of Innocence. Laat je inspireren en transformeren door een interactieve mix van kunst, muziek, poëzie en de collectie van het Afrika Museum!

Beeld: Masaego Johannes Segogela (1936), Transformation of the Devil. Bruikleen Instituut Collectie Nederland/Nationaal Museum van Wereldculturen

 

Hier moet jij ook heen!