Privacyverklaring

Privacyverklaring Nijmeegse Kunstnacht

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens die je ons verstrekt en/of die wij voor onze diensten ontvangen. Mocht je vragen hebben over ons privacy beleid dan kun je contact opnemen met info@nijmeegsekunstnacht.nl.

Door gebruik te maken van onze website en/of indien je via deze website gegevens aan Nijmeegse Kunstnacht verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Nijmeegse Kunstnacht zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Nijmeegse Kunstnacht verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien je daar zelf voor hebt gekozen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Als je ons om informatie over activiteiten, producten en diensten verzoekt, verwerken we deze gegevens om aan dat verzoek te voldoen. Voor onze dienstverlening gebruiken wij jouw naam, leeftijd en emailadres. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je hoe wij (en/of andere partijen) met persoonsgegevens omgaan.

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig

  • Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerken wij je gegevens in het kader van nieuwsbrief per e-mail. Voor de nieuwsbrief gebruiken wij Mailchimp als mailingservice. Voor meer informatie over de manier waarop zij met je gegevens omgaan, verwijzen we naar hun Privacy Statementen hun Terms of Service.
  • Via onze website worden cookies geplaatst van Google en Facebook. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en de functionaliteit van de website te blijven verbeteren. Deze partijen kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze daartoe wettelijk worden verplicht. Wij hebben hier geen invloed op. Voor informatie over de manier waarop zij met je gegevens omgaan, verwijzen we naar de websites van deze partijen. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.
  • Voor verkoop van Tickets van ons festival maken we gebruik van de diensten van Ik Ben Aanwezig. Bij het online aanschaffen van tickets dienen bezoekers een account aan te maken. Ik Ben Aanwezig slaat de benodigde gegevens hiervan op. Als Kunstnacht ontvangen wij een overzicht van je gegevens, zodat we je kunnen informeren over ons festival. Je gegevens gebruiken we niet voor andere doeleinden. Voor meer informatie over de manier waarop Ik Ben Aanwezig met je gegevens omgaat verwijzen wij naar hun privacystatement

Marketing
Nijmeegse Kunstnacht heeft de website www.nijmeegsekunstnacht.nl. Wij houden gegevens bij van iedereen die deze website bezoekt. Deze gegevens zijn: het IP-adres (een uniek nummer van jouw computer, vergelijkbaar met jouw telefoonnummer), het tijdstip van bezoek en de gegevens die de browser van de websitebezoeker meestuurt (cookies). Die gegevens kunnen wij gebruiken om te zien of de website goed functioneert. Wij maken die gegevens zo veel mogelijk anoniem.

Ook kunnen wij jouw gegevens gebruiken voor een betere dienstverlening. Of om de relatie met jouw te onderhouden en te versterken. Dit gebeurt bijvoorbeeld om je te informeren het programma van het festival en wijzigingen in het programma.

Op de pagina’s van onze website wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van andere bedrijven. Kunstnacht draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens door partijen van die andere websites. We raden je aan om ook op deze website het beleid of statement ten aanwezig van de werking van je persoonsgegeven te raadplegen.

Rechten & wijzigen van gegevens
Je kunt te allen tijden je gegevens opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Je hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens/Algemene Verordening Persoonsgegevens. Je kunt eveneens je gegevens aanpassen via de diverse mogelijkheden die onze partners je bieden. Zo staat onder elke nieuwsbrief die je van ons ontvangt onderaan een link om je gegevens aan te passen.

Heb je bezwaren tegen de manier waarop wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens? Laat het ons weten. Ben je niet tevreden met de manier waarop wij op jouw vraag of klacht reageren? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Zodra onze dienstverlening beëindigt wordt, doordat we bijvoorbeeld geen Kunstnacht meer organiseren, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij hiervoor van u hebben ontvangen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met onze website zijn verbonden. Hoe deze externe bedrijven met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je lezen in de privacyverklaring op deze websites.

Aanpassen privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds aanpassen. Je vind op onze website www.nijmeegsekunstnacht.nl steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.

Stichting Kunstvat / Nijmeegse Kunstnacht
KvK nummer: 09197543
Waalbandijk 14C
6533 GM
Nijmegen
024-3600577
www.nijmeegsekunstnacht.nl
info@nijmeegsekunstnacht.nl